Produkter

KRAV certifierade Nordiska bin

Vi brinner för vårt ursprungliga nordiska bi, apis mellifera mellifera, och har tillsammans med de närmast kringliggande biodlarna byggt upp den största populationen av nordiska bin i södra Sverige med målsättningen att säkra överlevnaden för det nordiska biet till framtida generationer. 

I mån av tillgång säljer vi en del övervintrade samhällen men framförallt satsar vi på att dela med oss av det nordiska biet genom att göra avläggare med drottningar som antingen friparats i vår bruksparningsplats vid Ekenäs slott eller drottningar som parats i Gryts skärgård. Vissa år transporterar vi en del drottningar till Lurö i Vänern eller Väderöarna på västkusten för att få större genetisk variation.

Om du är intresserad av att skaffa nordiska bin och hör av dig i tid kan vi sätta upp dig på beställningslistan inför kommande sommar men hör av dig i tid för i regel är efterfrågan på nordiska bin högre än tillgången. Våra egna samhällen håller vi på ¾ Langstroth men vi gör även avläggare på LN eller HLS på beställning men då behöver vi lite längre framförhållning. Vill du få dina egna drottningar parade med rätt pojkar är du välkommen att höra av dig för att delta i parningsverksamheten i skärgården.