Om oss

Vårt företag bedriver ekologisk biodling med nordiska bin i eklandskapet kring Ekenäs slott i Östergötland.

Företaget ägs av Håkan Rönnberg och Per Wennberg i Bankekind och drivs tillsammans med våra familjer. För närvarande sköter vi några hundra nordiska bisamhällen som pollinerar blommorna i nejden och producerar en mild och krämig honung med högt inslag av nektar från klöver, vildhallon och blommande lövträd från de intilliggande betesängarna. Vi säljer förutom KRAV certifierad honung även bisamhällen och stationsparade och friparade nordiska drottningar.

Sedan 2002 har vi varit engagerade i Projekt NordBi som arbetar med att bevara vårt inhemska honungsbi, det mörka Nordiska biet, (apis mellifera mellifera). Vi har genom ett målmedvetet arbete tillsammans med våra bigrannar lyckats bygga upp den största populationen av renrasiga nordiska bin i södra Sverige där det tidigare varit starkt hybridiserat.

Det nordiska biet anlände till Sverige strax efter att inlandsisen dragit sig tillbaka och har sedan dess varit en naturlig del av vår fauna och har med sitt pollineringsarbete deltagit i att skapa mångfalden i vår flora. Tyvärr är det nu hotat av utrotning på grund av en massiv import av bidrottningar från utlandet. Vi anser att vi har ett ansvar för kommande generationer att inte låta vår biologiska mångfald gå förlorad och att arbeta med vårt inhemska bi är vårt sätt att dra vårt strå till stacken. Läs gärna mer om bevarandearbetet på www.nordbi.nu.

För att behålla våra bin renrasiga och samtidigt bevara den biologiska mångfalden låter vi våra ungdrottningar fara på kärlekssemester antingen till en ö utanför Gryt i Östergötlands skärgård, Lurö i Vänern eller Väderöarna på västkusten där det är långt till bin av främmande raser. Bruksdrottningar parar vi även i centrum på vårt nordbiområde runt Ekenäs slott men dit hittar tyvärr en del icke nordiska drönare oxå.

För att utveckla vårt företag har vi erhållit ekonomiskt stöd från EU:s Jordbruksfond och Jordbruksverket från  Landsbygdsprogrammet.